Sanofi diabetes
Predpokladá sa, že do roku 2030 pribudne na Slovensku ďalších 400 000 diabetikov, to znamená priemerne 60 diabetikov denne. ViaDia | Diabetes tak jednoducho ako sa len dá
Diabetes môže vstúpiť do života každého z nás, spolu ho zvládneme ľahšie.
ViaDIA ambulancia 
Kalkulačka na výpočet indexu telesnej hmotnosti
Kalkulačka na výpočet indexu telesnej hmotnosti
24-hodinová bezplatná infolinka pre diabetikov
24 hodinová bezplatná infolinka pre diabetikov

Ako sa diagnostikuje cukrovka

Cukrovka sa diagnostikuje na základe varovných príznakov a laboratórneho vyšetrenia.


Príznaky cukrovky sú spôsobené vysokou hladinou cukru v krvi (hyperglykémiou).

Medzi varovné príznaky cukrovky patrí:

 • časté močenie
 • zvýšený smäd
 • pocit hladu
 • rýchly úbytok hmotnosti
 • únava
 • strata záujmu a psychickej koncentrácie
 • zhoršenie zraku
 • svrbenie tela
 • opakované infekcie (hlavne močovo-pohlavné infekcie)
 • zlé hojenie rán
 • tŕpnutie rúk a nôh

 

Tieto príznaky trvajú u cukrovky 1. typu niekoľko týždňov a pri neskorom začatí liečby v krajnom prípade môže dôjsť až k poruche vedomia a bezvedomiu (kóme).

Pri cukrovke 2. typu sa choroba vyvíja postupne, príznaky sú menej výrazné, často ochorenie môže prebiehať mesiace až roky skryto a často sa manifestuje až komplikáciami.

Čo máte robiť, ak máte mierne až veľmi vysoké riziko vzniku cukrovky, prípadne vlastné podozrenie na cukrovku?

 • navštívte svojho praktického lekára, ktorý Vám vyšetrí hodnoty krvného cukru a vykoná aj iné základné vyšetrenia.

 

Ďalšie možnosti, pri ktorých sa môžete dozvedieť o svojej dovtedy nepoznanej cukrovke:

 • účasť na preventívnej prehliadke u praktického lekára vzhľadom na to, že v mnohých prípadoch cukrovka hlavne 2. typu nemá žiadne príznaky
 • vyšetrenie pre príznaky cukrovky
 • vyšetrenie u rôznych medicínskych špecialistov pre rozličné ochorenia
 • predoperačné vyšetrenie
 • hospitalizácia pre srdcový infarkt, cievnu mozgovú príhodu, či iné ochorenia

 

Vo všetkých týchto prípadoch je dôležité v prípade pretrvávajúceho podozrenia na cukrovku následné vyšetrenie u diabetológa, ktorý vykoná špeciálne vyšetrenia na potvrdenie alebo vylúčenie tohto ochorenia a stanoví liečebný plán. Diabetológ zároveň dispenzarizuje pacientov s cukrovkou.

 

Zaujímajú Vás čísla? Aká hodnota cukru v krvi svedčí pre cukrovku?

Pre hodnotu cukru v krvi sa používa odborný termín glykémia. Glykémia nalačno ukazuje stav po minimálne 8 hodinovom hladovaní.

 

Aké sú hodnoty cukru v krvi za normálnych okolností a aké pri cukrovke?

Dôležité hodnoty krvného cukru nalačno sú v nasledujúcej tabuľke.

 

Dôležité hodnoty cukru v krvi nalačno v mmol/l
Normálna hodnotamenej ako 5,6 mmol/l
Hraničná hodnota5,6 až 6,9 mmol/l
Cukrovka 7 mmol/l a viac
alebo príznaky cukrovky a  hodnota cukru v krvi kedykoľvek v priebehu dňa 11,1mmol/l a viac

Podľa tabuľky je zrejné, že pri cukrovke je hodnota cukru v krvi nalačno 7 mmol/l a viac. Hraničná hodnota môže byť predstupňom cukrovky, ktorý sa niekedy označuje ako prediabetes a delí sa na hraničnú glykémiu nalačno a poruchu glukózovej tolerancie. Aj prediabetes už zvyšuje srdcovocievne riziko.

 

Ako sa potvrdzuje diagnóza cukrovky?

Diagnóza sa potvrdzuje troma spôsobmi:

1. Príznaky cukrovky a hodnota krvného cukru kedykoľvek v priebehu dňa ≥ 11,1 mmol/l bez ohľadu na čas od posledného príjmu potravy

2. Hladina cukru v krvi nalačno ≥ 7 mmol/l

3. Hladina cukru v krvi v 2. hodine počas záťažového testu s glukózou (orálny glukózovo tolerančný test) ≥ 11,1 mmol/l

 

Jedno vyšetrenie nie je dostatočné. Každá možnosť musí byť potvrdená opakovaným vyšetrením v rôznych dňoch ktorýmkoľvek z uvedených spôsobov.

 

Ďalšie vyšetrenia pri cukrovke:

Cukor v moči sa objavuje zvyčajne vtedy, ak hodnota krvného cukru presiahne hodnotu 10 mmol/l.

Acetón v moči sa vyskytuje pri metabolicky nevyrovnanej cukrovke, hlavne 1. typu, ak hladina krvného cukru presiahne hodnoty 15 mmol/l. Tento stav vyžaduje urýchlené vyhľadanie lekárskej pomoci, najlepšie v diabetologickej ambulancii. V tomto prípade je potrebné zhodnotiť celkový zdravotný stav a nasadiť príslušnú liečbu, prípadne odoslať chorého na hospitalizáciu. Malé nevýznamné množstvo acetónu v moči však môže byť aj pri dlhotrvajúcom hladovaní alebo zvracaní.

 

Čo je to glykovaný hemoglobín?

Glykovaný hemoglobín (HbA1c) je vyšetrenie zo žilovej krvi, ktoré poskytuje spätný pohľad na hodnoty krvného cukru za uplynulé obdobie. Hladiny HbA1c zodpovedajú priemernej hodnote glykémie za posledné 2 až 3 mesiace a sú veľkým prínosom na posúdenie metabolickej kompenzácie cukrovky a účinku liečby.

Súčasný výskyt cukrovky 2. typu, obezity, poruchy hladín krvných tukov, vysokého krvného tlaku, malého množstva bielkoviny v moči, zvýšenej tendencie k tvorbe krvných zranenín a iné sa označuje ako metabolický syndróm. Tento syndróm je spojený so zvýšeným rizikom vzniku a rozvoja aterosklerózy (kôrnatenia ciev) a jej komplikácií.

 

Trpká správa

Absolvovali ste všetky odporúčané vyšetrenia a výsledok je nepriaznivý. Potvrdenie diagnózy cukrovky.

 

Dobrá správa

Nie ste sám. Sú tu ľudia, ktorí Vám chcú pomôcť. Zo zdravotného hľadiska sú to lekári (diabetológovia a ďalší odborníci, vrátane praktických lekárov z pohľadu koordinácie spolupráce odborníkov), zdravotné sestry a ďalší zdravotnícki pracovníci.

 

Čo máte robiť?

Predovšetkým zamyslieť sa nad svojou situáciou a zvážiť event. zmenu životného štýlu. Má niekto v rodine cukrovku alebo ste podľa Vašich vedomostí prvý, ktorý sa musí boriť s týmto problémom? Podľa niektorých psychológov nie je dôležité, čo zdedíme, ale čo s tým zdedeným urobíme.

 

Máte sa o koho oprieť?

Máte možnosť podpory vo svojom okolí - v rámci rodiny, priateľov a známych? Uvedomujete si význam kvalitných informácií o cukrovke a nutnosť uvedenia dôležitých liečebných postupov do Vášho života?

 

 

Referencie:
Uličiansky V., Schroner Z., Mokáň M.: ViaDia. Sprievodca diabetika na ceste životom. 1. vydanie. Turany: Vydavateľstvo P + M Turany, 2012. ISBN 978-80-89410-22-4

 


Dátum prípravy: november 2014