Sanofi diabetes
Predpokladá sa, že do roku 2030 pribudne na Slovensku ďalších 400 000 diabetikov, to znamená priemerne 60 diabetikov denne. ViaDia | Diabetes tak jednoducho ako sa len dá
Diabetes môže vstúpiť do života každého z nás, spolu ho zvládneme ľahšie.
ViaDIA ambulancia 
Kalkulačka na výpočet indexu telesnej hmotnosti
Kalkulačka na výpočet indexu telesnej hmotnosti
24-hodinová bezplatná infolinka pre diabetikov
24 hodinová bezplatná infolinka pre diabetikov

Čo je to cukrovka?

Cukrovka, lekársky povedané diabetes mellitus, je choroba látkovej premeny. Jej najvýraznejším prejavom je zvýšenie cukru v krvi (odborný termín hyperglykémia). Pri cukrovke okrem nedostatočnej premene cukrov v organizme dochádza k poruche spracovania tukov, bielkovín, minerálnych látok a vody.

Zvýšené hodnoty krvného cukru v priebehu rokov vedú k poškodeniu ciev. Poškodenie malých ciev (mikroangiopatia) sa prejavuje zhoršením zraku, poškodením funkcie obličiek a nervov. Zmeny na veľkých cievach (makroangiopatia) zapríčiňujú nedokrvenie srdca, mozgu a končatín. V dôsledku chorobných zmien v niektorých prípadoch môže dôjsť k slepote, zlyhaniu obličiek, k bolestiam a infekcii dolných končatín s nutnosťou amputácie, k srdcovému infarktu, či k mozgovej príhode.

Príčinou cukrovky je nedostatok inzulínu v tkanivách a jeho nedostatočný účinok.

Inzulín je hormón podžalúdkovej žľazy (pankreasu), ktorý produkujú jeho B-bunky. Úlohou inzulínu je riadiť látkovú premenu. Je jediným hormónom, ktorý znižuje hladinu krvného cukru. Pri nedostatku inzulínu dochádza k zvýšeniu cukru v krvi t.j. k hyperglykémii.

 

Pri triedení cukrovky rozlišujeme niekoľko typov:

I. Cukrovka 1. typu (diabetes mellitus 1. typu) je charakterizovaná výrazným až úplným nedostatkom inzulínu a vyžaduje podávanie inzulínu z hľadiska prežitia pacienta. Je podmienená imunologicky, pričom organizmus vytvára protilátky proti vlastným B bunkám podžalúdkovej žľazy a postupne ich poškodzuje až ničí. Vyskytuje sa v detstve a v mladom veku, hoci v niektorých prípadoch sa môže prejaviť aj u starších ľudí.

II. Cukrovka 2. typu (diabetes mellitus 2. typu) je u nás najčastejším typom cukrovky. Začína väčšinou po 40. roku života, hoci v posledných rokoch pozorujeme posun začiatku tohto typu cukrovky smerom k mladším vekovým skupinám.

Pri cukrovke 2. typu je nerovnováha medzi tvorbou inzulínu v podžalúdkovej žľaze a jeho účinkom v cieľových tkanivách, medzi ktoré patrí najmä pečeň, svalstvo a tukové tkanivo. V úvode môžeme zistiť normálne, neskôr zvýšené a v prebiehu určitého času znížené hladiny inzulínu. Pri súčasnom výskyte nedostatočnej citlivosti tkanív na inzulín, pre ktorú sa používa pojem inzulínová rezistencia, postupne dochádza k zvýšeniu krvného cukru a ku prejavom cukrovky. V liečbe je dôležitá diéta, fyzická aktivita a podľa potreby zníženie telesnej hmotnosti. V mnohých prípadoch sú potrebné tabletky na zníženie krvného cukru. V priebehu ochorenia asi 1/5 pacientov vyžaduje liečbu inzulínom.

Cukrovka 2. typu sa zaraďuje do skupiny civilizačných ochorení.

Medzi rizikové faktory vzniku cukrovky 2. typu patrí dedičnosť, nadmerný príjem jedla, nedostatok pohybu, obezita, stres a niektoré faktory vonkajšieho prostredia.

 

 

Varovné príznaky cukrovky

Medzi varovné príznaky cukrovky patrí časté močenie, zvýšený smäd, pocit hladu, rýchly úbytok hmotnosti, únava, strata záujmu a psychickej koncentrácie, zhoršenie zraku, svrbenie tela, opakované infekcie (hlavne močovo-pohlavné infekcie), zlé hojenie rán, tŕpnutie rúk a nôh.

 

 

Tieto príznaky bývajú výraznejšie pri cukrovke 1. typu. Niekedy majú chorí bolesti brucha, zvracanie, v dychu je cítiť acetón a v najťažších prípadoch môže dôjsť aj k bezvedomiu.


Pri cukrovke 2. typu môžu byť príznaky len mierne alebo môžu aj chýbať. Z toho vyplýva význam pravidelných preventívnych lekárskych prehliadok, pri ktorých sa vyšetruje aj cukor v krvi.


Cukrovka je závažné ochorenie. Pri varovných príznakoch vyhľadajte lekára.

 

III. Iné špecifické typy cukrovky predstavujú prípady cukrovky so známou príčinou. Do tejto skupiny sa zaraďujú dedičné poruchy B- buniek (MODY - cukrovka mladých so skorým začiatkom) a dedičné poruchy účinku inzulínu.

Ďalej sem patria choroby podžalúdkovej žľazy ako sú zdĺhavý zápal pankreasu, nádory pankreasu a stavy po operácii pankreasu, cukrovka pri poruchách žliaz s vnútornou sekréciou, cukrovka vyvolaná liekmi (vysoké dávky glukokortikoidov, vysoké dávky tiazidových diuretík) alebo niektorými chemickými látkami, infekcie (vrodená rubeola, cytomegalovírus) a iné zriedkavé dedičné syndrómy s výskytom cukrovky.

Liečba týchto stavov spočíva v liečení základnej príčiny. Liečba zvýšenej glykémie je často rovnaká ako pri ostatných typoch cukrovky.

IV. Tehotenská cukrovka (gestačný diabetes) je ochorenie, ktoré môže vzniknúť v druhej polovici tehotenstva. Vyskytuje sa u 3 - 4% tehotenstiev. Má nevýrazné príznaky a vo väčšine prípadov sa stratí po pôrode.

Gestačný diabetes je zdravotným rizikom pre matku počas tehotenstva a predstavuje pre ňu aj určité riziko vzniku cukrovky 2. typu v budúcnosti.

Plody sú často väčšie, ako prislúcha mesiacu tehotenstva (viac ako 4000 g), môže dôjsť k traumatickému poškodeniu počas pôrodu, je zvýšené riziko nezrelosti pľúc, metabolických porúch a vyšší výskyt vrodených vývojových chýb.

Dobrou správou je, že včasná a účinná liečba tehotenskej cukrovky diétou a podľa potreby inzulínom významný spôsobom zlepšuje prognózu dieťaťa aj matky.

 

Referencie:

Uličiansky V., Schroner Z., Mokáň M.: ViaDia. Sprievodca diabetika na ceste životom. 1. vydanie. Turany: Vydavateľstvo P + M Turany, 2012. ISBN 978-80-89410-22-4

 


Dátum prípravy: november 2014