Sanofi diabetes
Predpokladá sa, že do roku 2030 pribudne na Slovensku ďalších 400 000 diabetikov, to znamená priemerne 60 diabetikov denne. ViaDia | Diabetes tak jednoducho ako sa len dá
Diabetes môže vstúpiť do života každého z nás, spolu ho zvládneme ľahšie.
ViaDIA ambulancia 
Kalkulačka na výpočet indexu telesnej hmotnosti
Kalkulačka na výpočet indexu telesnej hmotnosti
24-hodinová bezplatná infolinka pre diabetikov
24 hodinová bezplatná infolinka pre diabetikov

Psychologické problémy

Aký má vplyv cukrovka na život človeka? Ide len o zvýšenie cukru v krvi? Je za tým niečo viac?


Hlavným problémom či výzvou chorých s cukrovkou a ich rodinných príslušníkov je

 • vyrovnanie sa s diagnózou cukrovky
 • prijatie tejto diagnózy
 • hľadanie odpovede na otázku, ako sa naučiť žiť so svojím ochorením

 

Pojem kompliancia (compliance; súhlas, dodržiavanie) sa snaží vyjadriť, do akého rozsahu je správanie pacienta v súlade s odporúčaniami lekára.

Ide o tieto prístupy:

 • spolupráca
 • pozitívny vzťah
 • stotožnenie sa
 • disciplinovanosť

 

Non-compliance znamená, že pacient nedodržuje odporúčania lekára. Môže to byť z dôvodu zábudlivosti pacienta, nedostatočnej disciplíny, nízkej úrovne vzdelania. Non-compliance ohrozuje pacienta s cukrovkou náhlymi komplikáciami cukrovky, prípadne postupným vznikom dlhodobých komplikácií cukrovky.

Bariéry pri dosahovaní liečebných cieľov cukrovky môžu byť na strane pacienta, lekára, organizácie poskytovania zdravotnej starostlivosti, ale často bývajú komplexného charakteru.

 

Čo sa očakáva od pacienta s cukrovkou?

Medzi aktívne prístupy k liečbe cukrovky patrí samostatná kontrola (selfmanažment) cukrovky.

Samostatná kontrola spočíva v dennej snahe pacienta zvládať príznaky, fyzické a psychické dôsledky, liečbu a zmeny životného štýlu, ktoré sú spojené so životom so zdĺhavým ochorením.

 

Samostatné aktivity pacientov, ktoré ovplyvňujú dlhodobé diabetické komplikácie zahŕňajú:

 • selfmonitoring (samostatnú kontrolu) glykémie, krvného tlaku a telesnej hmotnosti
 • dodržiavanie diéty
 • cvičenie
 • zvládanie emočného stresu
 • zvládanie iných sprievodných ochorení
 • ďalšie aktivity

 

Nároky na pacienta s cukrovkou sú vysoké. Dajú sa dodržať?

Pravdepodobnosť, že pacient bude dodržiavať liečebné odporúčania, je vyššia, ak si
uvedomuje štyri základné skutočnosti, ktoré uvádzajú sociológovia v modele "viery v
zdravie" (the health belief model).

 

Viera v zdravie (the health belief model)
zraniteľnosť chorobou a jej následkami aj na jeho osobu sa vzťahuje riziko vzniku diabetických komplikácií
negatívny vplyv choroby na život diabetes mellitus a jeho komplikácie predstavujú vážne ochorenie a újmu
riziko komplikácií sa dá znížiť dodržiavaním liečebných opatrení
prospešnosť liečby prevažuje nad rizikom a/alebo nákladmi na liečbuprospešnosť liečby DM je vyššia ako riziko liečby a/alebo materiálna, psychologická a sociálna cena liečby

Máte cukrovku alebo iné zdĺhavé ochorenie?

Vytvorte si pokojné nerušené prostredie okolo seba a zamyslite sa nad otázkami, ktoré Vám prináša model viery v zdravie.

 

 

Referencie:

Uličiansky V., Schroner Z., Mokáň M.: ViaDia. Sprievodca diabetika na ceste životom. 1. vydanie. Turany:Vydavateľstvo P + M Turany, 2012. ISBN 978-80-89410-22-4

 

Dátum prípravy: november 2014