Sanofi diabetes
Predpokladá sa, že do roku 2030 pribudne na Slovensku ďalších 400 000 diabetikov, to znamená priemerne 60 diabetikov denne. ViaDia | Diabetes tak jednoducho ako sa len dá
Diabetes môže vstúpiť do života každého z nás, spolu ho zvládneme ľahšie.
ViaDIA ambulancia 
Kalkulačka na výpočet indexu telesnej hmotnosti
Kalkulačka na výpočet indexu telesnej hmotnosti
24-hodinová bezplatná infolinka pre diabetikov
24 hodinová bezplatná infolinka pre diabetikov

Cukrovka a tehotenstvo

Cukrovka v tehotenstve (gravidite) si vyžaduje zvýšenú zdravotnú starostlivosť.

Z časového hľadiska sa môže jednať o tehotenstvo pacientky, u ktorej bola už pred graviditou diagnostikovaná cukrovka 1. alebo 2. typu, prípadne iný špecifický typ cukrovky.


Čo je dôležité u diabetičiek z pohľadu tehotenstva?

 • predovšetkým je odporúčané plánované tehotenstvo s dobrou metabolickou kompenzáciou v období pred počatím a počas celej gravidity
 • liekom prvej voľby je inzulín
 • významným prínosom v dosiahnutí primeranej glykemickej kompenzácie môže byť liečba inzulínovou pumpou
 • v rámci prevencie niektorých vrodených vývojových chýb plodu je vhodné podávať kyselinu listovú
 • je potrebné vynechať liečbu niektorými druhmi liekov na vysoký krvný tlak a na poruchu metabolizmu tukov - o tom, o ktoré vybrané lieky sa jedná a ako sa dajú nahradiť, je dôležité sa poradiť s Vaším ošetrujúcim lekárom

 

Ďalšou možnosťou je tehotenská cukrovka (gestačný diabetes). V tomto prípade sa jedná o poruchu glukózovej tolerancie rôzneho stupňa, ktorá vznikla alebo bola diagnostikovaná prvý raz počas gravidity. Klinické príznaky sú väčšinou nevýrazné a diagnóza sa stanovuje na základe laboratórnych vyšetrení. Príčinou tohto typu cukrovky sú hormonálne a metabolické zmeny v priebehu gravidity.

Gestačný diabetes komplikuje približne 3-4 % všetkých tehotností a jeho výskyt narastá pravdepodobne so zvyšujúcim sa vekom a narastajúcou hmotnosťou matiek. Nepoznaná a neliečená tehotenská cukrovka môže mať nepriaznivý vplyv na plod a na zdravotný stav matky. Gestačný diabetes po pôrode ustupuje. Predstavuje však 30% až 50%-né riziko vzniku cukrovky 2. typu počas ďalšieho života.

 

Ktoré stavy predstavujú vysoké riziko vzniku tehotenskej cukrovky?

Medzi rizikové faktory môžeme zaradiť:

 • obezitu
 • vek nad 35 rokov
 • výskyt tehotenskej cukrovky v predchádzajúcej gravidite
 • prítomnosť cukru v moči
 • spontánne potraty
 • výskyt cukrovky v rodine
 • dieťa s pôrodnou hmotnosťou nad 4 000 g pri predchádzajúcom tehotenstve
 • dieťa s vrodenou vývojovou chybou pri predchádzajúcej tehotnosti

 

V rámci vyhľadávania gestačného diabetu je dôležité vyšetriť u všetkých tehotných záťažový test s glukózou (tzv. orálny glukózo-tolerančný test) s 75 g glukózy. Tento test vykonáva gynekológ v 24. - 28. týždni tehotenstva.

Pri pozitívnom výsledku testu gynekológ odošle pacientku do diabetologickej ambulancie na ďalšie diagnostické doriešenie, liečbu a sledovanie.

Včasná a účinná liečba tehotenskej cukrovky diétou a podľa potreby inzulínom významným spôsobom zlepšuje prognózu dieťaťa aj matky.

 


Referencie:
1.Uličiansky V., Schroner Z., Mokáň M.: ViaDia. Sprievodca diabetika na ceste životom. 1. vydanie. Turany; Vydavateľstvo P + M Turany, 2012. ISBN 978-80-89410-22-4

2. Piťhová P, Kvapil M [online]. In: INTERNÍ MEDICÍNA V PRAXI. Syndróm diabetické nohy – Závažná komplikace u pacientů s diabetes mellitus [cit.2013-11-06]: www.internimedicina.cz/pdfs/int/2005/11/02.pdf

3. Bartoš V, Pelikánová T, et al. Praktická diabetologie. Praha: Maxdorf, 2000.

4. Mezinárodní pracovní skupina pro syndrom diabetické nohy. Syndrom diabetické nohy. Praha: Galén, 2000.

5. Piťhová, P. Syndrom diabetické nohy. Postgrad Med 2001;3(7):776-780

6.Národné centrum zdravotníckych informácií, NCZI [online] Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2011 [cit.10-11-2013]: www.nczisk.sk/Documents/rocenky/rocenka_2011.pdf

7. Diabetes and pregnancy. Evidence based. Update and guidelines. Prague, Working group on Diabetes and Pregnancy. Praha: EAPM, 2006:1-87.

8. Výskyt diabetes mellitus v gravidite na Slovensku v r. 1997 – 2008 [online] [cit.10-11-2013]: svoc.fmed.uniba.sk/abstrakty/49/06.pdf

 

Dátum prípravy: november 2014