Sanofi diabetes
Predpokladá sa, že do roku 2030 pribudne na Slovensku ďalších 400 000 diabetikov, to znamená priemerne 60 diabetikov denne. ViaDia | Diabetes tak jednoducho ako sa len dá
Diabetes môže vstúpiť do života každého z nás, spolu ho zvládneme ľahšie.
ViaDIA ambulancia 
Kalkulačka na výpočet indexu telesnej hmotnosti
Kalkulačka na výpočet indexu telesnej hmotnosti
24-hodinová bezplatná infolinka pre diabetikov
24 hodinová bezplatná infolinka pre diabetikov

Liečba tabletami

Stratégia liečby cukrovky 2. typu sa skladá z viacerých krokov.

Ak sa úpravou životného štýlu, diétou a pohybom nepodarí dosiahnuť optimálnu kontrolu cukru v krvi v priebehu 1 až 3 mesiacov, je potrebné začať liečbu tabletami. Niekedy je nutné začať liečbu tabletami alebo inzulínom hneď pri zistení cukrovky.

Pri cukrovke 1. typu sa používajú rôzne druhy inzulínu. Liečba tabletami je nevhodná.

 

 

Výber konkrétneho druhu liečby závisí od diabetológa, pričom v posledných rokoch sa zdôrazňuje individuálny prístup ku pacientovi.

 

Dôležité je zobrať do úvahy:

 • celkový klinický stav pacienta
 • vek, telesnú hmotnosť, obvod pása, index telesnej hmotnosti (BMI)
 • príznaky ochorenia
 • zvýšenie krvných tukov
 • zvýšenie krvného tlaku
 • postihnutie malých a veľkých ciev v dôsledku cukrovky
 • iné závažné ochorenia
 • metabolický stav, či ide o zvýšenie cukru v krvi nalačno alebo po jedle a aké sú hodnoty glykovaného hemoglobínu HbA1c
 • možnosti samostatnej kontroly cukru v krvi pacientom
 • ochorenia, ktoré môžu ovplyvniť dávkovanie liekov (ochorenia pečene, obličiek, srdca...)
 • nevhodnosť použitia jednotlivých druhov liekov (kontraindikácie)
 • alergiu na lieky
 • životný štýl pacienta, motiváciu pacienta, rodinné a sociálne zázemie

 

Lieky, ktoré sa používajú na zníženie cukru v krvi, účinkujú rôznym spôsobom. Niektoré podporujú vylučovanie inzulínu z podžalúdkovej žľazy, iné zvyšujú citlivosť tkanív na inzulín, znižujú inzulínovú rezistenciu, čím podporujú tvorbu a využitie krvného cukru, ďalšie spomaľujú štiepenie zložených sacharidov v čreve. Ďalšia skupina liekov je založená na účinku inkretínov, čo sú hormóny vylučované črevom v závislosti na príjme potravy.

Najnovšia skupina podporuje zvýšené vylučovanie krvného cukru močom znížením spätného vychytávania.

Väčšina liekov sa podáva v tabletách (orálne antidiabetiká), s výnimkou inzulínu a agonistov glukagónu podobného peptidu-1, ktoré sa podávajú injekčne.

Rozdelenie liekov do skupín vyzerá príliš odborne, ale má praktický význam. Stačí si uvedomiť rozsiahlosť a zložitosť problematiky. Liečba cukrovky 2. typu

Liečba cukrovky 2. typu

 1. 1. Lieky stimulujúce vylučovanie vlastného inzulínu z pankreasu
  1. a. deriváty sulfonylurey
  1. b. deriváty meglitinidu (glinidy)
  1. 2. Lieky zvyšujúce citlivosť na inzulín
   1. a. biguanidy
   1. b. tiazolidíndióny (glitazóny)
  1. 3. Lieky obmedzujúce vstrebávanie glukózy z čreva - inhibítory enzýmu alfa-glukozidázy
  1. 4. Zosilňovače inkretínového účinku
   1. a. agonisty glukagónu podobného peptidu-1
   2. b. inhibítory dipeptidyl-peptidázy-4 (gliptíny)
  1. 5. Inhibítory spätného vychytávania glukózy (gliflozíny)
  2. 6. Inzulín

   

  Na začiatku liečby sa používa len jeden druh liekov. Pri zhoršení metabolickej kompenzácie sa pridáva ďalší druh tabliet s rôznym mechanizmom účinku, prípadne inzulín alebo zosilňovač inkretínového účinku.

  Tablety, ako aj inzulín, je potrebné užívať pravidelne a v dávkach, ktoré odporúča diabetológ. Snahou liečby cukrovky je aj dosiahnutie primeranej telesnej hmotnosti.

  V praxi je dôležité zladiť tri základné piliere liečby cukrovky:

  • Diéta
  • Fyzická aktivita
  • Lieky

   

  Účinok liečby je vhodné sledovať pomocou samostatnej kontroly cukru v krvi (selfmonitoring), ev. aj v moči a dôležitá je pravidelná konzultácia zdravotného stavu s diabetológom, ktorý zhodnotí aj prípadné nežiaduce účinky liečby.

  Liek zo skupiny biquanidov sa považuje za liek prvej voľby pri liečbe cukrovky 2. typu. Pri liečbe bývajú niekedy tráviace ťažkosti (nevoľnosť, hnačky), ktoré sú zvyčajne prechodné a dajú sa znížiť postupným zvyšovaním dávky alebo preparátom s postupným uvoľňovaním účinnej látky. Liečba nevedie k prírastku hmotnosti.

  Preparáty sulfonylurey účinným spôsobom znižujú cukor v krvi. Najčastejším nežiaducim účinkom preparátov sulfonylurey je hypoglykémia (nízka hladina krvného cukru) a možný prírastok hmotnosti. Správnym dávkovaním a použitím preparátov sulfonylurey 2. generácie je možné riziko týchto nežiaducich účinkov znížiť.

  Tiazolidíndióny sa používajú v prípade neznášanlivosti liekov zo skupiny biquanidov alebo v kombinácii s liekmi zo skupiny biquanidov a/alebo derivátom sulfonylurey, ak predchádzajúcou liečbou nie je možné dosiahnuť optimálnu metabolickú kontrolu. Niekedy spôsobujú opuchy končatín a prírastok hmotnosti.

  Inhibítory enzýmu alfa-glukozidázy sú užitočné pri ovplyvnení vzostupu cukru v krvi po jedle. Môžu spôsobovať nafukovanie alebo hnačky.

  Zosilňovače inkretínového účinku znižujú cukor v krvi v závislosti od príjmu potravy. Používajú sa v kombinácii s inými liekmi (liekmi zo skupiny biquanidov, derivátmi sulfonylurey). Agonisty glukagónu podobného peptidu-1 znižujú nielen hladiny krvného cukru, ale vedú aj k zníženiu telesnej hmotnosti a krvného tlaku. Ich úvodným nežiaducim účinkom môže byť pocit na zvracanie, ktorý zvyčajne postupne vymizne v priebehu liečby. Inhibítory dipeptidyl-peptidázy-4 (gliptíny) majú minimálne nežiaduce účinky, sú hmotnostne neutrálne.

  Inhibítory spätného vychytávania glukózy (gliflozíny) znižujú krvný cukor jeho zvýšeným vylučovaním do moču, čo priaznivo pôsobí aj na zníženie energertického príjmu a úbytku hmotnosti. Pri tejto liečbe sa môžu vyskytnúť mierne infekcie močovych ciest.

  V prípade nežiaducich účinkov je dôležité zvážiť riziko liečby voči prospešnosti liečby a rozhodnúť, ako týmto nežiaducim účinkom predchádzať a ako ich liečiť.

  Okrem liekov na zníženie krvného cukru pacient s cukrovkou často vyžaduje aj ďalšiu liečbu, najmä lieky na ovplyvnenie poruchy metabolizmu tukov, lieky na vysoký krvný tlak a podľa stavu aj malé dávky liekov nazývaných antiagregačné látky, ktoré sa užívajú na zníženie rizika tvorby krvných zrazenín a blokovania prietoku krvi do dôležitých oblastí tela ako sú srdce alebo mozog.

  Hoci liečba diétou a zmenou životného štýlu zostáva v prvej línii liečby cukrovky 2. typu, väčšina pacientov (80-90%) vyžaduje pridanie niektorých liekov v snahe o dosiahnutie optimálnej metabolickej kompenzácie, ktorá vedie k zníženiu rizika vzniku dlhodobých komplikácií cukrovky.

   

  Referencie:
  1.Uličiansky V., Schroner Z., Mokáň M.: ViaDia. Sprievodca diabetika na ceste životom. 1. vydanie. Turany; Vydavateľstvo P + M Turany, 2012. ISBN 978-80-89410-22-4

  2. Piťhová P, Kvapil M [online]. In: INTERNÍ MEDICÍNA V PRAXI. Syndróm diabetické nohy – Závažná komplikace u pacientů s diabetes mellitus [cit.2013-11-06]: www.internimedicina.cz/pdfs/int/2005/11/02.pdf

  3. Bartoš V, Pelikánová T, et al. Praktická diabetologie. Praha: Maxdorf, 2000.

  4. Mezinárodní pracovní skupina pro syndrom diabetické nohy. Syndrom diabetické nohy. Praha: Galén, 2000.

  5. Piťhová, P. Syndrom diabetické nohy. Postgrad Med 2001;3(7):776-780

  6.Národné centrum zdravotníckych informácií, NCZI [online] Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2011 [cit.10-11-2013]: www.nczisk.sk/Documents/rocenky/rocenka_2011.pdf

  7. Diabetes and pregnancy. Evidence based. Update and guidelines. Prague, Working group on Diabetes and Pregnancy. Praha: EAPM, 2006:1-87.

  8. Výskyt diabetes mellitus v gravidite na Slovensku v r. 1997 – 2008 [online] [cit.10-11-2013]: svoc.fmed.uniba.sk/abstrakty/49/06.pdf

   

  Dátum prípravy: november 2014