Sanofi diabetes
Predpokladá sa, že do roku 2030 pribudne na Slovensku ďalších 400 000 diabetikov, to znamená priemerne 60 diabetikov denne. ViaDia | Diabetes tak jednoducho ako sa len dá
Diabetes môže vstúpiť do života každého z nás, spolu ho zvládneme ľahšie.
ViaDIA ambulancia 
Kalkulačka na výpočet indexu telesnej hmotnosti
Kalkulačka na výpočet indexu telesnej hmotnosti
24-hodinová bezplatná infolinka pre diabetikov
24 hodinová bezplatná infolinka pre diabetikov

Samostatná kontrola cukrovky

Cukrovka je chronické ochorenie, ktoré vyžaduje spoluprácu pacienta pri liečbe. Dobrá spolupráca vedie k dosiahnutiu liečebných cieľov a k zlepšeniu zdravotného stavu chorého.

 

Čo zahŕňa samostatná kontrola (selfmonitoring) cukrovky?

Zo širšieho hľadiska ide o tieto úlohy:

 • zmena životného štýlu
 • dodržiavanie diéty
 • primeraná fyzická aktivita
 • nefajčenie
 • sledovanie príznakov cukrovky
 • kontrola hmotnosti
 • kontrola krvného tlaku
 • starostlivosť o nohy
 • pravidelné používanie liekov a aplikácia inzulínu

 

Z užšieho diabetologického hľadiska ide o samostatnú kontrolu (selfmonitoring)

 • cukru v krvi (glykémie)
 • cukru v moči (glykozúrie)
 • ketolátok v moči (ketonúrie)

 

Čo je to samostatná kontrola cukru v krvi (selfmonitoring glykémie)?

Selfmonitoring glykémie je samostatné meranie krvného cukru pacientom. K meraniu sa používajú rôzne osobné glukometre. Krv na vyšetrenie si pacient odoberá z končeka prstov po nabodnutí lancetou. Niektoré glukometre umožňujú odber aj z iných miest povrchu tela. K dispozícii je veľký výber rôznych glukometrov. V rámci edukácie Vám diabetologická sestra vysvetlí spôsob práce s glukometrom. Okrem toho si podrobne preštudujte návod ku Vášmu glukometru. Každý glukometer má vlastný spôsob použitia a niektoré prístroje sa môžu v detailoch líšiť. Spoľahlivosť súčasných prístrojov je pomerne vysoká. Výsledky merania glukometrom je vhodné porovnávať len s výsledkami z laboratória. Nie je vhodné porovnávať spolu dva glukometre.

 

Aké sú dôvody na samostatnú kontrolu cukru v krvi?

 • vyšetrenie hodnoty krvného cukru
 • sledovanie metabolickej kompenzácie
 • sledovanie účinku liečby inzulínom, tabletkami a diétou
 • úprava liečby na základe výsledku selfmonitoringu
 • zistenie vplyvu jedla na hodnoty krvného cukru
 • zistenie vplyvu fyzickej aktivity na hodnoty krvného cukru
 • monitorovanie pri zhoršení zdravotného stavu, pri akútnych ochoreniach
 • podozrenie na nízke alebo vysoké hodnoty cukru v krvi na základe subjektívnych príznakov
 • cestovanie

 

Kedy vyšetrovať cukor v krvi?

V úvode liečby je potrebné denné meranie krvného cukru, neskôr častosť vyšetrovania závisí od klinickeho stavu.

Hodnoty krvného cukru sa vyšetrujú za rôznych podmienok:

 • glykémia nalačno - ide o hodnotu cukru v krvi ráno po prebudení po najmenej 8 hodinovom lačnení
 • glykémia po jedle (postprandiálna glykémia) - hodnota krvného cukru 60 - 120 minút po jedle
 • náhodná glykémia v priebehu dňa - pri hodnotení výsledku je potrebné zvážiť, kedy a čo pacient jedol a ktoré lieky užil, prípadne kedy si pichol inzulín a v akej dávke
 • malý glykemický profil - obsahuje tieto merania: hodnota cukru v krvi nalačno, po raňajkách, po obede a po večeri
 • veľký glykemický profil - hodnota cukru v krvi nalačno, po raňajkách, pred obedom, po obede, pred večerou, po večeri a pred spaním. V niektorých prípadoch je vhodné aj vyšetrenie krvného cukru nad ránom medzi treťou a štvrtou hodinou.

 

Samostatná kontrola cukru v moči (glykozúria)

Vyšetrenie sa vykonáva ponorením špeciálneho testovacieho prúžku do vzorky moču. Vyšetrením cukru v moči získavame len nepriame informácie o stave cukru v krvi. Vyšetrenie informuje o tom, či ste nemali od doby posledného močenia vysokú hodnotu krvného cukru. Cukor sa objavuje v moči vtedy, ak hladina krvného cukru presiahne hodnoty nad 10 mmol/l. Vyšetrenie cukru v moči nezodpovedá aktuálnej hodnote cukru v krvi a neinformuje o nízkej hladine krvného cukru. Presný postup vyšetrenia vám vysvetlí diabetologická sestra a je uvedený na obale testovacích prúžkov. Pri výrazne pozitívnom výsledku je vhodné doplniť vyšetrenie cukru v krvi.

 

Samostatná kontrola ketolátok v moči (ketonúria)

Vyšetrenie sa vykonáva ponorením špeciálneho testovacieho prúžku určeného na vyšetrovanie ketolátok (acetónu) do vzorky moču.

Za normálnych okolností sa ketolátky v moči nenachádzajú.

Prítomnosť ketolátok v krvi a v moči sa vyšetruje hlavne u diabetikov 1. typu pri metabolickom zhoršení.

 

Kedy vyšetrovať ketolátky v moči?

 • hodnota krvného cukru je vyššia ako 15 mmol/l
 • pri bolestiach brucha, nevoľnosti, zvracaní
 • pri výraznom smäde a častom močení
 • pri teplotách
 • v strese
 • počas tehotenstva

 

Pri pozitívnom výsledku s podozrením na diabetickú ketoacidózu je nutné vyhľadať lekára. Poznámka: pri dlhodobom hladovaní je možné zistiť malé množstvo ketolátok v moči.

 


Referencie:
1.Uličiansky V., Schroner Z., Mokáň M.: ViaDia. Sprievodca diabetika na ceste životom. 1. vydanie. Turany; Vydavateľstvo P + M Turany, 2012. ISBN 978-80-89410-22-4

2. Piťhová P, Kvapil M [online]. In: INTERNÍ MEDICÍNA V PRAXI. Syndróm diabetické nohy – Závažná komplikace u pacientů s diabetes mellitus [cit.2013-11-06]: www.internimedicina.cz/pdfs/int/2005/11/02.pdf

3. Bartoš V, Pelikánová T, et al. Praktická diabetologie. Praha: Maxdorf, 2000.

4. Mezinárodní pracovní skupina pro syndrom diabetické nohy. Syndrom diabetické nohy. Praha: Galén, 2000.

5. Piťhová, P. Syndrom diabetické nohy. Postgrad Med 2001;3(7):776-780

6.Národné centrum zdravotníckych informácií, NCZI [online] Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2011 [cit.10-11-2013]: www.nczisk.sk/Documents/rocenky/rocenka_2011.pdf

7. Diabetes and pregnancy. Evidence based. Update and guidelines. Prague, Working group on Diabetes and Pregnancy. Praha: EAPM, 2006:1-87.

8. Výskyt diabetes mellitus v gravidite na Slovensku v r. 1997 – 2008 [online] [cit.10-11-2013]: svoc.fmed.uniba.sk/abstrakty/49/06.pdf

 

Dátum prípravy: november 2014