Sanofi diabetes
Predpokladá sa, že do roku 2030 pribudne na Slovensku ďalších 400 000 diabetikov, to znamená priemerne 60 diabetikov denne. ViaDia | Diabetes tak jednoducho ako sa len dá
Diabetes môže vstúpiť do života každého z nás, spolu ho zvládneme ľahšie.
ViaDIA ambulancia 
Kalkulačka na výpočet indexu telesnej hmotnosti
Kalkulačka na výpočet indexu telesnej hmotnosti
24-hodinová bezplatná infolinka pre diabetikov
24 hodinová bezplatná infolinka pre diabetikov

Starostlivosť o nohy

Pravidelná, denná starostlivosť o nohy u pacientov s cukrovkou je veľmi potrebná, pretože diabetici sú ohrození jednak postihnutím nervov nôh pri cukrovke (diabetickou neuropatiou) a jednak nedokrvením ciev dolných končatín (ischemickou chorobou dolných končatín).

 

Pre postihnutie nervov nôh je charakteristické:

  • postihnutie na miestach zvyčajne zakrytých ponožkou, tzv. ponožkové postihnutie
  • pri pohybe nôh alebo pri chôdzi sa ťažkosti zmierňujú, tzv. syndróm nepokojných nôh
  • ťažkosti zmierňuje ponorenie nôh do studenej vody alebo studený obklad (rozdiel od bolesti spôsobenej nedokrvením končatiny)

 

Súčasne je prítomná aj porucha citlivosti, dochádza tiež k zníženému vnímaniu tlaku (taktická hypestézia), tepla (termická hypestézia) a vnímania bolesti (algická hypestézia).

Najzávažnejšou komplikáciou postihnutia nervov nôh pri cukrovke je vznik diabetickej nohy. Pod pojmom diabetická noha rozumieme chorobné zmeny, ktoré postihujú tkanivá na nohe pod členkom. Postihuje asi 15-25 % pacientov s cukrovkou. Diabetici majú až 40-krát vyššie riziko amputácií na dolných končatinách ako nediabetici.

 

Na vzniku diabetickej nohy sa zúčastňujú tri základné mechanizmy:

  • poškodenie nervov nôh pri cukrovke (diabetická neuropatia)
  • postihnutie ciev dolných končatín (ischemická choroba dolných končatín)
  • druhotné (sekundárne) infekcie väčšinou nebolestivých poranení na nohe

 

Pri necitlivosti nohy, suchej praskajúcej koži, porušenia svalovej rovnováhy na dolných končatinách (v dôsledku senzitívnej, autonómnej, motorickej neuropatie), nedostatočnom prekrvení (následkom ischemickej choroby dolných končatín) sa koža na nohe veľmi ľahko otvára a vzniká vred (ulcus). Vred pri prevažujúcom nervovom postihnutí (neuropatický ulcus) zvyčajne nebolí a vzniká na miestach vystavených najväčšiemu tlaku, na rozdiel od vredu pri prevažujúcom cievnom postihnutí, ktorý je zvyčajne bolestivý a vzniká na končekoch prstov a na päte. Vred akejkoľvek príčiny sa ľahko infikuje, čo sa prejaví opuchom a začervenaním okolitej kože. Infekcia sa môže veľmi rýchlo rozšíriť na väčšiu časť nohy. Často dochádza k následnému odumretiu postihnutej časti nohy (gangréne). Gangrény sa vyvinú u 4-10 % diabetikov a priamo ohrozujú postihnutú časť nohy amputáciou. Takémuto riešeniu - amputácii sa nevyhne asi 1% zo všetkých diabetikov na Slovensku.


V tabuľke č. 1 sú uvedené faktory zvyšujúce riziko vzniku diabetickej nohy.

Faktory zvyšujúce riziko vzniku diabetickej nohy.
Dlhšie trvajúca, nedostatočne kompenzovaná cukrovka
Predošlá amputácia, predošlé defekty (vred, gangréna)
Postihnutie nervov (neuropatia) vedúce k strate ochrannej citlivosti
Prítomné známky nedokrvenia (ischémie) dolných končatín
Fajčenie, nadmerný príjem alkoholu, horší socioekonomický status pacienta
Porucha funkcie obličiek, zhoršený zrak, vysoký krvný tlak, poruchy v hladinách krvných tukov
Ortopedické vady, deformity nôh (napr. ploché nohy, kladivkové prsty), kostné výrastky, nevhodná obuv
Suchá, popraskaná koža, plesňové ochorenie, poruchy celistvosti kože v medziprstových priestoroch

Základom liečby diabetickej nohy je dobrá metabolická kompenzácia cukrovky, odľahčenie nohy rôznymi spôsobmi, miestne (lokálne) ošetrovanie rán, liečba neuropatie, liečba zlepšujúca prekrvenie nôh a liečba infekcie.

 

Avšak najdôležitejšie je predchádzanie (prevencia) vzniku diabetickej nohy, ktorá spočíva predovšetkým v nasledujúcom:

  • snaha o dosiahnutie hodnôt cukru v krvi blízkym hodnotám nediabetikov
  • pravidelná denná starostlivosť o svoje nohy (hygiena nôh, opatrná, najlepšie odborná pedikúra, ošetrenie každej aj drobnej odreniny na nohách, nosenie vhodnej obuvi, nechodenie naboso)
  • pravidelné cvičenie - gymnastika nôh
  • nefajčenie, nepitie alkoholu, snaha o optimálne hodnoty krvného tlaku, krvných tukov, redukcia prípadnej nadváhy alebo obezity

 

 

Referencie:
1.Uličiansky V., Schroner Z., Mokáň M.: ViaDia. Sprievodca diabetika na ceste životom. 1. vydanie. Turany; Vydavateľstvo P + M Turany, 2012. ISBN 978-80-89410-22-4

2. Piťhová P, Kvapil M [online]. In: INTERNÍ MEDICÍNA V PRAXI. Syndróm diabetické nohy – Závažná komplikace u pacientů s diabetes mellitus [cit.2013-11-06]: www.internimedicina.cz/pdfs/int/2005/11/02.pdf

3. Bartoš V, Pelikánová T, et al. Praktická diabetologie. Praha: Maxdorf, 2000.

4. Mezinárodní pracovní skupina pro syndrom diabetické nohy. Syndrom diabetické nohy. Praha: Galén, 2000.

5. Piťhová, P. Syndrom diabetické nohy. Postgrad Med 2001;3(7):776-780

6.Národné centrum zdravotníckych informácií, NCZI [online] Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2011 [cit.10-11-2013]: www.nczisk.sk/Documents/rocenky/rocenka_2011.pdf

7. Diabetes and pregnancy. Evidence based. Update and guidelines. Prague, Working group on Diabetes and Pregnancy. Praha: EAPM, 2006:1-87.

8. Výskyt diabetes mellitus v gravidite na Slovensku v r. 1997 – 2008 [online] [cit.10-11-2013]: svoc.fmed.uniba.sk/abstrakty/49/06.pdf

 

Dátum prípravy: november 2014