Sanofi diabetes
Predpokladá sa, že do roku 2030 pribudne na Slovensku ďalších 400 000 diabetikov, to znamená priemerne 60 diabetikov denne. ViaDia | Diabetes tak jednoducho ako sa len dá
Diabetes môže vstúpiť do života každého z nás, spolu ho zvládneme ľahšie.
ViaDIA ambulancia 
Kalkulačka na výpočet indexu telesnej hmotnosti
Kalkulačka na výpočet indexu telesnej hmotnosti
24-hodinová bezplatná infolinka pre diabetikov
24 hodinová bezplatná infolinka pre diabetikov

Otestujte si svoje riziko vzniku cukrovky 2. typu

Ohrozuje Vás cukrovka? Ide len o rečnícku otázku alebo o skutočné zdravotné riziko?


Je vhodné, ak si položíte niektoré otázky ohľadom Vášho zdravotného stavu a budete sa snažiť hľadať odpovede na ne. Ide o Váš osobný prístup. My Vám v tom pomôžeme.

 

Chcete urobiť niečo pre svoje zdravie?

Chcete vedieť, aké máte riziko vzniku cukrovky 2. typu?

Môžete na to použiť test rizika cukrovky 2. typu, ktorý vypracovala Fínska diabetologická asociácia. Aby ste mohli vyplniť tento test, potrebuje vedieť Váš index telesnej hmotnosti (BMI) a obvod pása.

 

Aký majú význam tieto údaje?

Medzi rizikové faktory cukrovky hlavne 2. typu patrí nadváha a obezita, ktorá sa hodnotí rôznym spôsobom. Jednou z možností je stanovenie indexu telesnej hmotnosti (BMI – body mass index), ktorý sa uvádza v kg/m2. BMI udáva vzťah hmotnosti a výšky. Vypočítava sa tak, že Vašu hmotnosť v kilogramoch vydelíte Vašou výškou v metroch na druhú.

 

Výpočet BMI Vám umožní rovnica:

BMI = hmotnosť v kg/(výška v metroch)²


Príklad výpočtu:

Vaša hmotnosť: 85 kg

Vaša výška: 170 cm = 1,70 m

Index telesnej hmotnosti BMI = 85 kg/ (1,7 x 1,7)

Váš index telesnej hmotnosti BMI = 29,4

 

Aké je hodnotenie výsledku?

 

Hodnotenie indexu telesnej hmotnosti (BMI)
Index telesnej
hmotnosti
Hodnotenie Zdravotné riziko Čo máte robiť?
pod 19,9

podváha

stredné

Rozumne pribrať

20 - 24,9

normálna hmotnosť

nízke

Udržiavať telesnú hmotnosť

25 - 29,9

nadváha

stredné

Schudnúť alebo aspoň udržiavať telesnú hmotnosť

30 - 39,9

obezita

vysoké

Schudnúť - začína stúpať riziko zdravotných komplikácií

nad 40

extrémna obezita

veľmi vysoké

Schudnúť - je prítomné vysoké riziko zdravotných komplikácií

Inou možnosťou výpočtu indexu telesnej hmotnosti je použitie kalkulačky na výpočet indexu telesnej hmotnosti, ktorá je súčasťou tejto www stránky.


Medzi ďalšie spôsoby hodnotenia obezity je zmeranie obvodu pása. Stačí na to bežný
krajčírsky meter. Za vysoko rizikový pre vznik cukrovky 2. typu sa považuje obvod pása nad 102 cm u mužov a nad 88 cm u žien.

 

Hodnotenie obvodu pása (v centimetroch)
mužiženyhodnotenie
menej ako 94 cmmenej ako 80 cmnízke riziko cukrovky
94 - 102 cm80 - 88 cmstredné riziko cukrovky
viac ako 102 cmviac ako 88 cmvysoké riziko cukrovky

Test rizika cukrovky 2. typu

Označte vždy jednu odpoveď a po odpovedaní na všetky otázky kliknite na ikonu "Zrátaj".

1. Váš vek


2. Váš Index telesnej hmotnosti (BMI) (vypočítajte si svoj BMI)

3. Obvod pása zmeraný pod rebrami (zvyčajne meraný na úrovni pupka)

4. Vykonáte denne aspoň 30 minút telesnej aktivity v práci a/alebo vo voľnom čase (vrátane normálnych denných aktivít)?
5. Jedávate každý deň zeleninu a ovocie?
6. Užívali ste alebo pravidelne užívate lieky na zníženie krvného tlaku?
7. Zistili Vám niekedy zvýšenú hladinu cukru v krvi (počas lekárskej prehliadky, počas choroby, počas tehotenstva)?
8. Diagnostikovali niekomu z Vašej rodiny diabetes (1. alebo 2. typu)?

Referencie:

Uličiansky V., Schroner Z., Mokáň M.: ViaDia. Sprievodca diabetika na ceste životom.
1. vydanie. Turany; Vydavateľstvo P + M Turany, 2012. ISBN 978-80-89410-22-4


Dátum prípravy: november 2014
SK.DIA.14.11.02