Sanofi diabetes
Predpokladá sa, že do roku 2030 pribudne na Slovensku ďalších 400 000 diabetikov, to znamená priemerne 60 diabetikov denne. ViaDia | Diabetes tak jednoducho ako sa len dá
Diabetes môže vstúpiť do života každého z nás, spolu ho zvládneme ľahšie.
ViaDIA ambulancia 
Kalkulačka na výpočet indexu telesnej hmotnosti
Kalkulačka na výpočet indexu telesnej hmotnosti
24-hodinová bezplatná infolinka pre diabetikov
24 hodinová bezplatná infolinka pre diabetikov

ViaDIA – Hlavná ulica diabetikov

Najznámejšia košická ulica sa symbolicky na jeden deň premenila na ViaDIA - Hlavnú ulicu diabetikov a z Košíc sa tak stalo pomyselné hlavné mesto slovenských diabetikov. Spomedzi slovenských krajov žije totiž najviac diabetikov práve v Košickom kraji. Košice sa zároveň stali prvým slovenským mestom, ktoré pozná svoju glykémiu. 

 

Vrcholné podujatie tohtoročného Svetového dňa diabetu sa uskutočnilo v metropole východu. Na symbolickej premene najznámejšej košickej ulice na ViaDIA – Hlavnú ulicu diabetikov sa zišli všetci, ktorých sa diabetes týka. V centre mesta tak vznikla reálna diabetická ulička a z Košíc sa na jeden deň stalo pomyselné hlavné mesto diabetikov Slovenska. Záujemcovia si mohli zmerať glykémiu, krvný tlak, či dokonca otestovať aj predispozíciu k tzv. diabetickej nohe. Dozvedeli sa ako predísť cukrovke, resp. ako s ňou prežiť dlhý a plnohodnotný život vďaka spolupráci a najmodernejšej liečbe. "Symbolickou premenou najznámejšej košickej ulice a vytvorením reálnej diabetickej uličky sme chceli ukázať ako blízko je diabetes každému z nás a aká nevyhnutná je zmysluplná osveta," vysvetlil predseda Slovenskej diabetologickej spoločnosti doc. MUDr. Emil Martinka, PHD. Košická ViaDIA - Hlavná ulica diabetikov tak nadväzuje na bratislavskú ViaDIA - Cestu diabetikov a ViaDIA - Námestie diabetikov v Liptovskom Mikuláši. Projekt má ambíciu vstúpiť aj do ďalších slovenských miest a bezprostredne tak šíriť potrebnú osvetu o diabete.

 

Košice si pritom nevybrali náhodne. V Košickom kraji žije najväčší počet ľudí s diabetom spomedzi slovenských krajov. Podľa aktuálnych štatistík je to viac ako 52 000 ľudí. "Diabetes je pandémiou tretieho tisícročia. Ak sa nám tento trend nepodarí zvrátiť, v roku 2030 bude žiť na Slovensku viac ako 600 000 ľudí s diabetom," upozorňuje docent Martinka a dodáva: "Aby sme spomalili vzostup ochorenia, rozhodli sme sa spojiť sily všetkých zainteresovaných a realizovať rozsiahly informačno-edukačný projekt pod názvom ViaDIA. Cieľom je šíriť osvetu nielen medzi pacientmi s diabetom, ale aj medzi širokou verejnosťou".

 

Košice poznajú svoju glykémiu

Košice sa zároveň stali prvým slovenským mestom, ktoré spoznalo svoju glykémiu, teda hodnotu cukru v krvi. Spomedzi tisícky meraní dosiahla košická glykémia úroveň 6,25 mmol/l. Košice ako mesta teda cukrovku nemajú. O cukrovke sa totiž hovorí, ak je hodnota krvného cukru kedykoľvek v priebehu dňa vyššia ako 11,1 mmol/l alebo ak je hladina cukru v krvi nalačno vyššia ako 7 mmol/l.

Odborným garantom programu ViaDIA je Slovenská diabetologická spoločnosť. Vzdelávací program prináša sanofi-aventis Pharma, Slovakia, spol. s r.o.

Organizačné zabezpečenie programu: Webster, spol. s r.o.

 

Referencie:

Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2012 [online] [cit.23-09-2013], dostupné online na: http://www.nczisk.sk/Documents/publikacie/2012/zs1311.pdf

 

 

 
 
 

Vydané: október 2014

Kontakt: sanofi‐aventis Pharma Slovakia, s.r.o. ‐ Einsteinova 24 ‐ 851 01 Bratislava – Tel.: ‐+421 2 33 100 100
www.sanofi.sk