Sanofi diabetes
Predpokladá sa, že do roku 2030 pribudne na Slovensku ďalších 400 000 diabetikov, to znamená priemerne 60 diabetikov denne. ViaDia | Diabetes tak jednoducho ako sa len dá
Diabetes môže vstúpiť do života každého z nás, spolu ho zvládneme ľahšie.
ViaDIA ambulancia 
Kalkulačka na výpočet indexu telesnej hmotnosti
Kalkulačka na výpočet indexu telesnej hmotnosti
24-hodinová bezplatná infolinka pre diabetikov
24 hodinová bezplatná infolinka pre diabetikov

Ako treba predchádzať komplikáciám cukrovky?

Máte obavy, že budete mať postihnuté malé alebo veľké cievy v dôsledku cukrovky? Ide o základnú otázku. Budete mať komplikácie cukrovky?

Snáď. Je to možné. Môžete mať jednu alebo viacero diabetických komplikácií alebo vôbec žiadnu. Ak dostanete cukrovku v mladšom veku, nemusíte mať komplikácie cukrovky v priebehu mnohých rokov. Ak dostanete cukrovku v staršom veku, už v čase prejavenia sa cukrovky hlavne 2. typu môžu byť prítomné niektoré z komplikácií cukrovky.

 

Ako sa dá zabrániť komplikáciám cukrovky?

K prevencii diabetických komplikácií vedie celkový prístup k zdravotnému stavu a dôsledná kontrola hlavne

 • krvného cukru
 • cholesterolu
 • krvného tlaku

 

s dosiahnutím cieľových hodnôt týchto ukazovateľov.

Cukrovka 2. typu

Cieľové hodnoty cukru v krvi (glykémia)

Glykémia nalačno alebo pred jedlom≤ 5,5 mmol/l
Glykémia 1 až 2 hodiny po jedle ≤ 7,8 mmol/l

Cieľové hodnoty glykovaného hemoglobínu HbA1c

HbA1c (norma podľa DCCT)menej ako 7%
HbA1c (norma podľa IFCC)menej ako 5,3%

Cieľové hodnoty cholesterolu a krvných tukov

Celkový cholesterol menej ako 4,5 mmol/l
LDL cholesterol (zlý cholesterol)menej ako 2,5 mmol/l
HDL cholesterol (dobrý cholesterol)muži viac ako 1,0 mmol/l, ženy viac ako 1,3 mmol/l
triglyceridymenej ako 1,7 mmol/l

Cieľové hodnoty krvného tlaku

Hodnota krvného tlakumenej ako 130/80 mmHg
Kritériá intenzívnej liečby pri cukrovke 1. typu
Glykovaný hemoglobín (HbA1c)6,2-7,5 % (DCCT)
Glykémia nalačno5,1-6,5 mmol/l
Glykémia 2 hodiny po jedle7,6-9,0 mmol/l
Glykémia pred spaním6,0-7,5 mmol/l

Pre ľahšie zapamätanie - hodnoty krvného cukru medzi 4 až 9 mmol/l v priebehu celého dňa chránia pacienta pred vznikom diabetických komplikácií.


Veľký význam z preventívneho hľadiska má aj udržovanie primeranej hmotnosti (to značí takej, ktorá sa dá reálne dosiahnuť a udržať) dodržiavaním diéty, primeranou fyzickou aktivitou a podľa potreby aj liekmi.

Fajčenie a cukrovka predstavujú veľmi nebezpečnú kombináciu, ktorá výrazným spôsobom zvyšuje riziko srdcového infarktu, cievnej mozgovej príhody a gangrény (odumretia tkaniva) dolných končatín.

Zanechanie fajčenia patrí medzi najvýznamnejšie opatrenia v rámci zníženia rizika srdcovo-cievnych komplikácií. Podľa stavu je niekedy vhodné psychologické poradenstvo, prípadne určité lieky.

 

Aké ďalšie opatrenia sú potrebné v rámci prevencie vzniku komplikácií cukrovky?

 • V rámci prevencie problémov s diabetickou nohou je vhodné, aby si pacient denne vyšetroval dolné končatiny, hlavne chodidlá (podľa potreby aj zrkadielkom) a nosil primeranú obuv.
 • Podľa potreby je vhodné neurologické, ortopedické a cievne vyšetrenie dolných končatín.
 • Dôležité sú pravidelné očné kontroly, vrátane vyšetrenia očného pozadia.
 • Z pohľadu obličiek je potrebné raz ročne vyšetrovať prítomnosť malého množstva bielkoviny v moči (mikroalbuminúriu) a niektoré obličkové funkcie (napr. kreatinín). Pozitívne nálezy je nutné primerane liečiť.
 • Vzhľadom na možnú zvýšenú krvnú zrážanlivosť je vhodné zvážiť podávanie malých dávok liekov, ktoré ovplyvňujú zvýšené zhlukovanie krvných doštičiek.
 • Medzi základné vyšetrenia u pacienta s cukrovkou patrí ekg záznam.
 • Do bežnej starostlivosti patrí aj pravidelná dentálna hygiena a preventívne zubné prehliadky.
 • Niekedy je nutné aj psychologické vyšetrenie.

 

 

Referencie:
Uličiansky V., Schroner Z., Mokáň M.: ViaDia. Sprievodca diabetika na ceste životom. 1. vydanie. Turany; Vydavateľstvo P + M Turany, 2012. ISBN 978-80-89410-22-4

 

Dátum prípravy: november 2014