Sanofi diabetes
Predpokladá sa, že do roku 2030 pribudne na Slovensku ďalších 400 000 diabetikov, to znamená priemerne 60 diabetikov denne. ViaDia | Diabetes tak jednoducho ako sa len dá
Diabetes môže vstúpiť do života každého z nás, spolu ho zvládneme ľahšie.
ViaDIA ambulancia 
Kalkulačka na výpočet indexu telesnej hmotnosti
Kalkulačka na výpočet indexu telesnej hmotnosti
24-hodinová bezplatná infolinka pre diabetikov
24 hodinová bezplatná infolinka pre diabetikov

Pohybové aktivity u pacientov s cukrovkou

Fyzická aktivita je pri liečbe každého pacienta s cukrovkou veľmi dôležitým opatrením a spolu s diétnymi opatreniami patrí k základným liečebným metódam, ktoré nesmiete zanedbať, ani keď ste liečení inzulínom event. tabletami (orálnymi antidiabetikami).

 

V tabuľke 1 sú uvedené priaznivé účinky dlhodobej a pravidelnej fyzickej aktivity u pacientov s cukrovkou

Priaznivé účinky dlhodobej a pravidelnej fyzickej aktivity u pacientov s cukrovkou
Zlepšenie citlivosti tkanív na inzulín (zníženie inzulínovej rezistencie) predovšetkým u pacientov s cukrovkou 2. typu
Priaznivý efekt aj na ostatné klinické prejavy metabolického syndrómu (vysoký krvný tlak, poruchy v hladinách krvných tukov, obezita)
Ovplyvnenie zloženia tela t.j. zvýšenie svalovej a zníženie tukovej hmoty
Zvýšenie fyzickej zdatnosti
Psychologický účinok (relaxácia, pocit spokojnosti)

Vplyv telesnej záťaže na metabolické pochody v organizme závisí na druhu, intenzite, dĺžke a rozvrhnutí cvičebnej jednotky diabetika.

Pri cukrovke 1. aj 2. typu odporúčame najmä tzv. aeróbny typ cvičenia, pri ktorom dochádza hlavne k odbúraniu tukov. Tento typ fyzickej aktivity zlepšuje výkonnosť srdcovo-cievneho systému, nevedie k významnému zvýšeniu podielu svalovej hmoty. Avšak vzniknutá svalová hmota je nesmierne aktívna, má vysoký podiel svalových buniek, dochádza k poklesu necitlivosti tkanív na inzulín (inzulínovej rezistencie) v dôsledku metabolických zmien.

 

Odporúčané formy aeróbnej fyzickej aktivity pri obidvoch formách cukrovky:

  • chôdza, turistika
  • bicyklovanie, jogging
  • plávanie, tenis, tanec, lyžovanie, korčuľovanie

 

Anaeróbna (záťažová, posilňovacia) fyzická aktivita využíva ako hlavný zdroj energie svalový a pečeňový zásobný cukor - glykogén, ktorý sa spracováva bez prítomnosti kyslíka (anaeróbne) za vzniku kyseliny mliečnej (laktátu). Pri tomto type aktivity dochádza k budovaniu svalovej hmoty, zvýšeniu svalovej sily, podstatne menej je však ovplyvnený metabolizmus glukózy. Takýmto typom aktivity je napr. kondičná kulturistika, ktorá je vhodná aj u starších diabetikov, pretože napomáha udržať aktívnu svalovú hmotu.

 

Odporúčaná záťaž by mala byť submaximálna (t.j. 60-90% maximálnej záťaže určenej tepovou frekvenciou 220-vek) v dĺžke 20-30 minút, ak sa vykonáva 4-5 krát týždenne a 45-60 minút, ak sa vykonáva 2-3- krát do týždňa. Vhodné je, aby tepová frekvencia u diabetikov do 60 rokov nepresiahla počas cvičenia 125 tepov za minútu a u diabetikov nad 70 rokov by tepová frekvencia počas cvičenia nemala presiahnuť 100 tepov za minútu.


Aby ste mali predstavu, koľko energie pri ktorej fyzickej činnosti vydáte, v tabuľke 2 uvádzame nasledujúce príklady.


Tabuľka 2. Výdaj energie pri niektorých fyzických činnostiach

ČinnosťVýdaj energie (kJ/hod.)
Čítanie, sledovanie televízie, úradnícka práca, varenie, rybárčenieDo 400
Riadenie auta, obliekanie, umývanie riadu, žehlenie, utieranie prachu400-800
Zametanie, záhradnícke práce800-1000
Aerobik strednej intenzity, volejbal, stolný tenis, chôdza rýchlosťou 6 km/hod., pranie v ruke, umývanie okien1000-1500
Korčuľovanie, skákanie cez švihadlo, hádzanie lopatou, chôdza rýchlosťou 8 km/hod., sexuálna aktivita1500-1900
Cyklistika (15 km/hod.), tenis, lyžovanie, futbal, plávanie, chôdza po schodoch1900-2100
Beh na lyžiach, hokej, basketbal, horolezectvo, atletika, rýchle plávanie, veslovanie2100-2500

Snažte sa cvičiť približne v rovnakom dennom čase a približne rovnakou intenzitou. Dôležitá je tiež primeranosť záťaže.

Pred vlastnou fyzickou aktivitou sa dôkladne rozcvičte. Toto rozcvičenie by malo trvať približne 5 minút a malo by umožniť zahriatie všetkých svalových skupín. Tým sa zníži nielen výskyt rôznych poranení, ale aj porúch srdcového rytmu (dysrytmií) a náhlych úmrtí u pacientov so skrytou ischemickou chorobou srdca. Po záťaži aspoň 5 minút relaxujte.

V určitých prípadoch, hlavne ak sú prítomné závažné chronické komplikácie event. sprievodné ochorenia, môže mať telesné cvičenie nepriaznivé účinky. V tabuľke 3. sú uvedené stavy, pri ktorých sú nemožnosti použitia (kontraindikácie) niektorých fyzických aktivít.

Tabuľka 3. Stavy s nemožnosťou použitia (kontraindikácie) niektorých fyzických aktivít
Závažné postihnutie očí pri cukrovke (proliferatívna retinopatia): nie je vhodné cvičenie s náhlymi prudkými pohybmi hlavy alebo dvíhanie ťažkých bremien (silové izometrické cvičenia), ktoré môžu spôsobiť odlúpenie sietnice event. krvácanie do sklovca
Závažné formy ischemickej choroby srdca: výrazné obmedzenie všetkých fyzických aktivít, možné len ľahké formy
Ťažká artériová hypertenzia: obmedzenia podobné ako pri proliferatívnej retinopatii
Závažné nedokrvenie ciev (ischemická choroba) dolných končatín: nevhodné športy s rizikom poranenia nôh
Ťažké postihnutie periférnych nervov (periférna neuropatia) dolných končatín s necitlivými nohami: tiež nevhodné športy s rizikom poranenia nôh
Autonómna neuropatia s neprimerane nízkym tlakom v stoji (posturálnou hypotenziou): nevhodné aktivity s nutnosťou náhleho a prudkého postavenia, pretože hrozí náhle bezvedomie (synkopa) a rôzne poruchy srdcového rytmu (dysrytmie)
Postihnutie obličiek pri cukrovke (diabetická nefropatia) v štádiu obličkového zlyhania: fyzická aktivita môže zhoršiť vylučovanie bielkovín močom (proteinúriu), zvýšiť krvný tlak a v prítomnosti ischemickej choroby srdca môžu vzniknúť poruchy srdcového rytmu (dysrytmie)
Ťažké ochorenia pohybového aparátu: týka sa to hlavne starších pacientov s cukrovkou 2. typu, je tu výrazné obmedzenie všetkých fyzických aktivít

Osobitosti fyzickej aktivity u pacientov s cukrovkou 1. typu

Ak máte tento typ cukrovky, viete, že ste celoživotne závislí na dodaní hotového inzulínu do organizmu v podobe injekcie. Na dosiahnutie optimálnej metabolickej kompenzácie si aplikujete inzulín takým spôsobom, ktorý čo najvernejšie napodobňuje sekréciu inzulínu tak, ako je to u zdravých ľudí. Podávanie inzulínu si musíte zladiť s príjmom potravy a mierou fyzickej aktivity. Pri cukrovke 1. typu závisí efekt fyzickej aktivity na dostatočnej edukácii a schopnosti prispôsobiť celý liečebný režim fyzickej aktivite. Fyzická aktivita pri tomto type cukrovky zvyčajne nevedie k zlepšeniu kompenzácie cukrovky, ale má schopnosť znížiť úmrtnosť (mortalitu) a to hlavne pozitívnym ovplyvnením rizikových faktorov aterosklerózy.

 

Vplyvom akútnej záťaže môžu nastať pri cukrovke 1. typu tri situácie:

  • Normálna hladina krvného cukru (normoglykémia) pri primeranej hladine inzulínu v krvi (inzulinémii).
  • Nízka hladina krvného cukru (hypoglykémia) pri vyššom spracovaní (utilizácii) glukózy, než je jej produkcia. Príčinou tejto situácie môže byť nedostatočne znížená dávka inzulínu alebo fyzickej aktivity v dobe maximálneho účinku inzulínu alebo nedostatočný prísun cukrov (sacharidov) pred cvičením vzhľadom k intenzite telesného zaťaženia.
  • Zvýšená hladina krvného cukru (hyperglykémia) pri vyššej produkcii glukózy než je jej spracovanie (utilizácia). Príčinou tohto stavu je zlá kompenzácia cukrovky s hyperglykémiami, v dôsledku nedostatočných dávok inzulínu. Fyzická aktivita ešte zhoršuje katabolický stav a môže dôjsť až ku ketoacidóze.

 

Ak však pacient dobre pozná svoje reakcie na cvičenie, potom sú možné aj vrcholné športové výkony. Mnohí slávni športovci z rôznych odvetví sú práve diabetici 1. typu.

Pri cukrovke 1. typu je veľmi dôležitá samokontrola (selfmonitoring) glykémií pred cvičením, počas cvičenia i po ňom a edukácia o opatreniach, ktoré zabraňujú akútnej a/alebo oneskorenej zníženej hodnote krvného cukru (hypoglykémii) alebo naopak nevyrovnanosti (dekompenzácii cukrovky), a ktoré môžu vzniknúť následkom fyzickej aktivity.

 

Osobitosti fyzickej aktivity u pacientov s cukrovkou 2. typu

Ak máte tento typ cukrovky, tak fyzická aktivita má u Vás účinok priamo príčinný (kauzálny), keďže dochádza k pozitívnemu ovplyvňovaniu jedného z významných mechanizmov, ktoré sa uplatňujú pri vzniku cukrovky 2. typu t.j. necitlivosti tkanív na inzulín (inzulínovej rezistencie). Cukrovka 2. typu je často sprevádzaná niektorými inými ochoreniami (napr. poruchami v hladinách krvných tukov (dyslipoproteinémiami), vysokým krvným tlakom (artériovou hypertenziou), nadváhou a obezitou). Súbežný výskyt týchto ochorení sa označuje ako metabolický syndróm. Fyzická aktivita má priaznivý efekt aj na tieto klinické prejavy metabolického syndrómu.

Pravidelná telesná aktivita je tiež významným preventívnym faktorom vzniku cukrovky 2. typu u rizikových jedincov.

Na rozdiel od cukrovky 1. typu, pacienti s cukrovkou 2. typu zvyčajne nebývajú pri akútnej fyzickej záťaži ohrození nízkymi hodnotami krvného cukru (hypoglykémiami) alebo naopak ketoacidózou v dôsledku toho, že majú obvykle schopnosť znížiť vylučovanie inzulínu z B - buniek pankreasu ako reakciu na náhlu fyzickú záťaž.

Pri liečbe cukrovky 2. typu inzulínom alebo tabletkami zo skupiny derivátov sulfonylmočoviny, ktoré stimulujú vylučovanie vlastného inzulínu v B-bunkách pankreasu, sa môžu vyskytnúť pri dlhšie trvajúcej fyzickej aktivite hypoglykémie.

Liečba pohybom u cukrovky 2. typu je vždy individuálna. Nutné je prispôsobiť formu fyzickej aktivity konkrétnemu pacientovi, jeho aktuálnemu stavu z hľadiska srdcovo - cievneho systému. Keďže väčšina týchto pacientov je staršej vekovej kategórie a sú veľmi rizikoví, pred začiatkom programov telesného tréningu je nutné starostlivé vyšetrenie. Toto vyšetrenie by malo byť zamerané na odhalenie možného vysokého krvného tlaku, poškodenia nervov (neuropatie), poškodenia očí (retinopatie), poškodenia obličiek pri cukrovke (nefropatie), prípadne nedokrvenia (ischémie) srdcového svalu.

 

 

Referencie:
Uličiansky V., Schroner Z., Mokáň M.: ViaDia. Sprievodca diabetika na ceste životom. 1. vydanie. Turany; Vydavateľstvo P + M Turany, 2012. ISBN 978-80-89410-22-4

 

Dátum prípravy: november 2014